Fortsatta skillnader i psykisk hälsa mellan arbetslösa och sysselsatta under pandemin

Såväl före som under pandemin har psykiska besvär varit vanligare bland arbetslösa än bland sysselsatta. Däremot ökade inte skillnaderna mellan grupperna under pandemin, enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Relaterade inlägg