Kartläggning visar hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa

Hur är den psykiska hälsan bland unga i Sverige i dag? I en stor kartläggning lyfts ungas egna röster om psykisk hälsa, deras behov och möjliga utvecklingsområden från samhällets sida.

Relaterade inlägg