Minskad oro för covid-19 bland äldre

Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.