Skillnad i hälsorelaterad livskvalitet och levnadsförhållanden bland nyanlända barn i Sverige

Ålder, födelseland, boendesituation och familjens ekonomi spelar roll för nyanlända barns hälsorelaterade livskvalitet i Sverige. Lägre hälsorelaterad livskvalitet rapporteras bland annat av ensamkommande och de som bor med andra än familj eller släktingar.

Relaterade inlägg