Suicidpreventiva dagen: Nytt kunskapsmaterial ska stärka stödet till efterlevande

I samband med suicidpreventiva dagen den 10 september lanserar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nytt kunskapsmaterial om stöd till efterlevande vid suicid. I en bred informationsinsats lyfts även vikten av att stödja den som mår…

Relaterade inlägg