Negativ utveckling av övervikt och fetma i 40 år bland både barn och vuxna

I anslutning till Världsfetmadagen den 4 mars presenterar Folkhälsomyndigheten nya analyser av utvecklingen av övervikt och fetma under 40 års tid. Analyserna visar på en negativ utveckling med ökad risk…

Så har skolbarns vardagsliv påverkats under covid-19-pandemin

Sju av tio barn i grundskolan uppgav att de var oroliga för coronaviruset och drygt hälften av barnen uppgav att covid-19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter mycket eller ganska mycket. Det visar…

Minskad oro för covid-19 bland äldre

Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.